Contact us for questions:

dk-flag​   uk-flag

Lovpligtige eftersyn​

Gældene for:

Lastbil-kraner, Hejselad, Bagsmækløftere, Mandskabslifte​

Reglement:

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 om hejseredskaber og spil samt nr. 1109 om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Tidsfrist:

Hovedeftersyn skal foretages mindst hver 12. måned og ved ejerskifte.

Eftersynsrapport:

Kopi af eftersynsrapport skal opbevares ved redskabet.

Dokumentation:

Slutbruger skal overfor myndighederne kunne dokumentere, at hovedeftersyn er udført. Der skal forefindes servicemanual til alle typer af ovenstående redskaber, nye som gamle.

Operatør:

Eftersynet skal foretages af en sagkyndig person (reparatør/montør), som har gennemgået særlige kurser med henblik på vedligeholdelse/eftersyn/kontrol.

Eftersynets omfang:

Kontrol af alle vitale dele (el-system, styring mm.). Reparation og udskiftning af dele med sikkerhedsmæssig betydning. Efter hovedeftersyn/reparation skal der foretages en belastningsprøve med 125% belastning for kontrol. Prøvebelastningen attesteres i eftersyns rapporten.

Anmeldelse:

Der skal altid fremsendes anmeldelse til Arbejdstilsynet ved nymontage og ved væsentlig ombygning samt ved ejerskifte.

Contact us

Please complete the form below and we will contact you as soon as possible:

 
 
 
 
Please make sure all required fields are filled out correctly

Løvevej 18

DK-7700 Thisted

Contact

e-mail

Sales - Mogens Lauritsen

mail@hymaco.dk

Cell: +45 40 72 24 99